Jägarexamen

Prov för jägarexamen regleras och administreras av Naturvårdverket. www.naturvardsverket.se 

Proven består flera delprov.

  1. Teoretiskt grundprov.

Det teoretiska grundprovet måste vara godkänt innan de praktiska proven får genomföras

2.  Praktiska prov som består av tre delar med flera delprov.

Hagelgevärsprov som innefattar

a. Hagelgevärshantering

b. Avståndsbedömning

c. Lerduveskjutning

d. Skjutning mot markmål.

Grundprov kulgevär som innefattar

a. Kulgevärshantering 

b. Precisionsskjutning       (80 m bana)

Högviltprov kulgevär som innefattar

a. Praktiskt högviltprov kulgevär (Klass 1 vapen på älgbana)

Skavstabanan (älgbanan) är godkänt för samtliga praktiska prov för jägarexamen. Nyköpings jaktskytteklubb har fyra provledare som är licentierade att genomföra såväl det teoretiska grundprovet som de praktiska proven. 

För information och bokning av provtillfällen hos Nyköpings jaktskytteklubb

Kontakt: Ordförande Thomas Österling. 070- 663 78 06