KM-tävlingar

Planerade tävlingar 2022

Vithälla

KM-skeet 8/8

KM-trap 11/8

KM-Sporting 15/8

Älgskyttebanan

KM-älg 23/8